علوم قرآن و حدیث

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1390/03/25  
کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث
دانش پژوهان در این رشته با مطالعه و تحصیل در رشته ی علوم قرآن و حدیث می توانند، پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس قرآن، تفسیر و حدیث شوند و نقش موثری در اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی و شناساندن آن به مردم جهان ایفا کنند و با کسب معلومات نسبی در مقاطع بعدی ادامه ی تحصیل دهند.این رشته به زبان های عربی و اردو ارائه میشود.
در رشته علوم قرآن و حدیث تمرکز بر مباحثی چون:
1)    آشنایی به محتوا و مضامین قرآن و متون اساسی تفسیر با رویکرد اجتماعی ، اجتهادی، روش قرآن به قرآن، روش روایی و روش ادبی
2)    آشنایی با مبانی و ضوابط و قواعد تفسیر صحیح
3)    آشنایی با سیر تطور ترجمه قرآن و روش های و ضوابط آن
4)    آگاهی از سیر تطور قرآن از عصر نزول تاکنون
5)    آگاهی از شیوه تفسیر قرآن و سبک های تفسیری
6)    شناخت خدا، صفات او و مراحل توحید از منظر قرآن
7)    آشنایی با نبوت و پیامبر اکرم و امامت در قرآن
8)    آشنایی با معاد، برزخ و رخدادهای قیامت و بهشت و دوزخ از منظر قرآن
9)    شناخت مباحث مربوط به وحی، نزول و اسباب النزول
10)    شناخت مباحث اعجاز و تحریف ناپذیری قرآن،نسخ ، محکم و متشابه
11)    آشنایی با تاریخ و میزان اعتبار قرائات و اصول قرائات
12)    آشنایی با تلاوت آهنگین و سبک های تلاوت
    
            برنامه ی درسی دوره:

ردیف

محور­های دروس

تعداد واحد

1

دروس حوزوی (لیست دروس حوزوی )

32

2

دروس عمومی (لیست دروس عمومی )

21

3

دروس مشترک (لیست دروس مشترک )

54

4

دروس تخصصی(لیست دروس تخصصی)

60

جمع کل

167

 
<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6   اولین صفحه >>